top of page

ניהול משברים בתחום המסחרי- עסקי

ניהול משברים בעולם העסקי מנקודת ראותו של עורך הדין המנהל משברים, היא תורה מקיפה ומורכבת, שתחילתה במשא ומתן לקראת הסכם, עבור להתנהלות עסקית נכונה במסגרת המשפטית שנוצרה (ההסכם), המשך בניהול המשבר עם פריצתו בטרם ההליך המשפטי וכלה בניהול ההליך המשפטי


מהו "משבר עסקי/מסחרי" - כל התקשרות בעולם העסקי היא פוטנציאל להתפרצותו של משבר, ולכן אנו רואים בכל התקשרות עסקית "משבר" שיש לנהל אותו, בתקווה שלא יפרוץ. תפקידו של עורך הדין המלווה את המתקשר בשלב החוזי ולאחריו, לגרום לאותו מתקשר לעמוד בעמדה טובה יותר, במועד בו יפרוץ המשבר.

ניהול "המשבר" לפני פריצתו - תחילתו של כל קשר עסקי הינו חוזה בין שני צדדים עסקיים. בשלב המשא ומתן הטרום חוזי המשימה החשובה מכולן הינה תיאום ציפיות. ככל שתיאום הציפיות בין המתקשרים החוזיים יהיה מפורט ומדויק יותר, כך הסיכוי לפריצתו של משבר ביניהם יהיה קטן יותר. אחד משני תפקידיו המרכזים של עורך הדין בשלב המשא ומתן הינו לעורר את המתקשרים החוזיים להתעמת עם שאלות שהם צפויים להידרש אליהן בהמשך דרכם העסקית המשותפת.


התפקיד המרכזי השני של עורך הדין בשלב המשא ומתן הינו, ניסוח ההבנות וההסכמות בין המתקשרים, באופן שיביא לידי ביטוי, בפירוט, בדיוק ובבהירות מרביים, את ציפיות הצדדים. תפקיד זה כולל אף את ניסוח אופן סיום הקשר העסקי, מנגנוני ההגנה, הסעדים והתרופות במקרה של הפרה.


לאופן ניהול המשא ומתן, לדיוק שבתיאום הציפיות ולידע והיכולת שבניסוח הסכמות הצדדים ומנגנוני ההגנה על המתקשר החוזי, השפעה מכרעת על ההתמודדות עם המשבר, היה ויפרוץ. לאחר חתימתו של החוזה, לעיתים קרובות יש ללוות את המתקשר העסקי בייעוץ והכוונה על מנת שמעשיו ופעולותיו במסגרת ההתקשרות העסקית יבוצעו, באופן שבו היה ויפרוץ משבר, יעמידו את המתקשר החוזי בעמדה עדיפה על הצד השני עם פרוץ המשבר.

ניהול "המשבר" לאחר פריצתו – ניהול המשבר לאחר פריצתו, מתחלק לשלוש תקופות: לאחר פריצת המשבר ובטרם נקיטת ההליכים המשפטיים, לקראת ההליך המשפטי, וניהולם של ההליכים המשפטיים עצמם:


בטרם נקיטת הליכים משפטיים - עם פרוץ המשבר (הכוונה אינה לפרוץ המשבר פומבית או פורמאלית, אלא עוד קודם לכן, שכבר מהתנהלותם של הצדדים, האחד כלפי משנהו, עולה כי קיים משבר ביניהם, שתחילתו בדרך כלל במשבר אמון), על הצד החוזי להיות במצב בו הוא יהיה הצד היוזם. ניהולו של משבר שמתהווה, טרם פריצתו "הפומבית" ולאחריה, הינו קריטי בין אם יימצא פתרון למשבר ללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים ובין אם יינקטו הליכים משפטיים. ישנן דרכים רבות ומגוונות לנהל משבר עסקי, כל עניין לפי נסיבותיו המיוחדות, וככל שניהולו של המשבר יהיה מקצועי ומדויק יותר, כך גדלים הסיכויים לדחוק את הצד השני לסיים את הסכסוך בתנאים נוחים וטובים יותר.


לקראת ההליך המשפטי - לשאלת עיתוי נקיטתו של ההליך המשפטי נודעת, במקרים לא מעטים, חשיבות רבה ביותר וישנם אף מקרים שלשאלה זו השלכה מכרעת על אופן סיומו של המשבר. בחירת סוגי ההליכים המשפטיים שיש לנקוט ומסגרתם, יתוו את הדרך לניצחון בהליך המשפטי כולו. אנו רואים חשיבות רבה בזיהוי סוג ההליך המשפטי שיש לנקוט ומסגרתו. ככל ויבחרו סוגי ההליכים המתאימים ביותר לנסיבות המקרה והעניין, כך יגדלו הסיכויים לניצחון בסכסוך כולו, בין אם בדרך של פשרה ובין אם בפסק דין.

לעיתים, ישמש ההליך המשפטי עצמו כ"כלי" בניהול המשבר ולא כמוצא אחרון של "אין ברירה". היכולת לעשות שימוש בהליך המשפטי ככלי בניהול משברים נסמכת על ידע משפטי רחב וניסיון רב ומגוון בניהול משברים בתחום המסחרי. שימוש זה אמור להיעשות במשורה ובקפידה רבה.


ניהולו של ההליך המשפטי - ניהולו של ההליך המשפטי הוא ניהולו של משבר על פי כללים מוגדרים ובמגרש משחקים, שמצטרף אליו שחקן משמעותי ביותר, אשר הוא זה שיכריע את תוצאות "המשחק" – בית המשפט. כאשר אנו נכנסים בשערי בית המשפט, מידת השליטה של הצד המתדיין על התוצאה קטנה, באשר נכנס לתמונה, כאמור, גורם חדש, שלעיתים רבות בלתי צפוי, והוא כבוד השופט/ת או במקרים של בוררות, כבוד הבורר.

ניהול ההליך המשפטי בדרך מקצועית, יעילה, תוך הכרת סדרי הדין בבית המשפט על בוריים, ולאור מטרות ברורות ומוגדרות, תגביר מאוד את הסיכוי לצפות את תוצאות ההתדיינות בכל שלב ושלב של ההליך המשפטי, ובכך להגביר את השליטה בתוצאתו.


אנו רואים חשיבות רבה בעריכת הערכות מחודשות לאור ההתפתחויות בהליך המשפטי, ובניהול התהליכים המשפטיים, שהינם ארוכים ובירוקרטיים, וכן בשליטה באותם תהליכים, אשר מהווים כולם הכנה לשיאו של ההליך המשפטי שהינו שלב שמיעת העדים וחקירתם. אולם, לעיתים רבות ההליך המשפטי לא מגיע לשלב שמיעת העדויות. תביעות רבות מסתיימות לפני כן, בדרך של פשרה, אם במסגרת הדיונים בפני השופט ואם בהליך הגישור.

כל שלב משלבי ההליכים המשפטיים הוא שלב בעל חשיבות ובכל שלב שכזה, מן הראוי לבצע הערכה ולפעול באופן בו גם דיון על פשרה, יערך לאחר ניתוח, הערכה ותיאום ציפיות.


97 צפיות0 תגובות

Hozzászólások


bottom of page