top of page

מיזוגים ורכישות כללי "עשה"

במאמר הקודם הצענו למוכרים מה לא לעשות כאשר ברצונם לבצע עסקה של מכירת החברה, מיזוג או השקעה בחברה.

במאמר זה נציע למוכרים כיצד להתכונן לעסקה של מכירת החברה.


האם למכור את החברה (כולה) או רק חלק ממנה ?

התשובה לשאלה זו תשפיע על אופי העסקה כולה ואופן ניהולה.

עסקה למכירת החברה כולה הינה פשוטה הרבה יותר, הואיל ולאחר השלמת העסקה אין לצדדים "חיים משותפים" (למרות שבמקרים רבים המייסד מתחייב להמשיך ולנהל את החברה לתקופה של מספר שנים ועל כך במאמרים הבאים)… ואילו עסקה של "הכנסת שותף", מורכבת למעשה משתי עסקאות. האחת, עסקת מכירה (או השקעה בחברה) והשנייה, עסקת שותפות, שנועדה להסדיר את החיים המשותפים עם בעל מניות שלא הכרתי קודם לכן שהופך לשותף.

כמו כן, על המוכר להחליט האם הוא מבקש "כסף החוצה" או "כסף פנימה" או גם וגם ?

כאשר החברה כולה (מניות החברה או פעילותה) מוצעת למכירה, התמורה משולמת לבעלי המניות – "כסף החוצה".

כאשר מבקשים להכניס שותף והחברה זקוקה להון עצמי, העסקה מתבצעת בדרך של הקצאת מניות והשותף מזרים כסף לחברה ולא משלם לבעלי המניות ("כסף פנימה")

לעיתים מבוצעות עסקאות של כניסת שותף באופן שבו הקונה משלם חלק מהתמורה לבעלי המניות וחלק כהשקעה בחברה.


*הערה: ההחלטות בתחילת הדרך, אם למכור את החברה כולה או חלקה או באיזה אופן תבוצע העסקה, יכול וישתנו, בשים לב ולאור התפתחויות במשא ומתן עם הרוכש ורצונותיו, אשר מחדדות ויוצרות בהירות גבוהה אצל המוכר באשר לרצונותיו מחד ולתנאים האפשריים לביצוע העסקה מאידך.   


"כמה אני שווה" – על המוכר לגבש את שווי החברה שלפיו הוא יציע את החברה (או חלק ממנה) למכירה ומהי התמורה המינימאלית שהוא מצפה לקבל בעסקה. בדרך כלל בעל המקצוע הזמין והאמין ביותר לצורך כך, הוא רואה חשבון החברה, שיסייע בגיבוש שווי החברה וניתן אף להסתייע ביועצים כלכליים.


"כמה כסף נשאר לי ביד" – קיים פער ולפעמים גדול בין "כמה אני שווה" ל"כמה כסף נשאר לי ביד"! על המוכר לערוך תחשיב מדויק מהו סכום הכסף שיוותר בידיו לאחר תשלום ההוצאות והמיסים, ולצורך כך יש לקבל תחשיב מפורט ומהימן מרואה חשבון החברה.  


"סדר פסח" – חברות פרטיות רבות מצליחות, על אף שהינן מנוהלות במשך שנים באופן לא פורמאלי (במיוחד בחברות משפחתיות). לקראת עסקת מכירה או מיזוג על מנהלי החברה להסדיר נושאים רבים, על מנת לאפשר מכירה ו/או הצטרפות של גורם חיצוני לחברה ובטווח הקצר, לאפשר את בדיקת הנאותות של החברה על ידי הרוכש במסגרת העסקה. יש להסדיר נושאים כגון, עובדים, הסכמי עבודה, הפרשות סוציאליות, הסכמים עם יצרנים, ספקים ולקוחות, היחסים עם רשויות המס השונות ורשויות המדינה הרלוונטיות לפעילות החברה, הנהלת חשבונות ועוד.


"צוות פעולה" – מניסיוננו, רוב רובם של המוכרים אינם מצויים בעסקאות מיזוג ורכישה וחסרי כל ניסיון בעסקאות שכאלו. על כן קיימת חשיבות רבה לבניית צוות פעולה לניהול העסקה, מלכתחילה, אשר בדרך כלל יורכב מבעלי המניות/השותפים (שמשמשים בדרך כלל כמנהלי החברה), סמנכ"ל כספים, רואה חשבון החברה ויועץ משפטי. עליכם לוודא שהן רואה החשבון והן היועץ המשפטי הינם בעלי ידע וניסיון בעסקאות מסוג זה, הואיל והם אלו אשר תפקידם לא רק לייצג את רצונותיו של המוכר אלא להציג בפניו פרספקטיבה אובייקטיבית ואף להפיג את חששותיו.

במקרים לא מעטים מוכרים בוחרים להכניס "לסוד העניינים" יועץ משפטי, רק לאחר ,שלכאורה, הושגו הסכמות "מסחריות". מדוע אנו עושים שימוש במילה "לכאורה"? הואיל ובדרך כלל ובהעדר הכנות מתאימות, ה"סיכומים" הינם מה שכל צד סבור שסוכם, ורק לאחר ש"הסיכומים" נכתבים, מתברר שהמוכר הבין דבר אחד והרוכש ממש את ההפך …

על כן מוצע לגבש את צוות הפעולה כבר מלכתחילה, על מנת לחסוך אי הבנות רבות וקשיים מיותרים בגיבוש תנאי העסקה.


כל זאת תוך שמירת דיסקרטיות קפדנית!

במאמר הבא אציע כללים לניהול המשא ומתן, גיבוש הסכמות ועריכת מזכר ההבנות.109 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page