top of page

הפרת הסכם פירוק השותפות בין בעלי מניות/שותפים

לאחרונה ניתן על ידי בית משפט השלום בתל אביב פסק דין בתביעות הדדיות שהגישו שני שותפים ובעלי מניות (שאחד מהם יוצג על ידי משרדנו). בתביעות טען כל צד שהצד השני הפר את הסכם פירוק השותפות.


הסכם פירוק שותפות
הסכם פירוק שותפות

בעל המניות שהגיש את התביעה העיקרית, א' לצורך הסיפור, טען להפרת הסכם הפירוד ותבע את הפיצויים שנקבעו בהסכם, בסכומים גבוהים מאוד של 250,000 $ ו – 1 מיליון $ !

בעל המניות השני, ב' לצורך הסיפור, שיוצג על ידי משרדנו, תבע בתביעה שכנגד, בעיקר חוב כספי בגין התחשבנות שנשאר מתהליך הפירוק.

לשמחתנו בית המשפט דחה באופן גורף את התביעה העיקרית של א', לתשלום גבוה כנגד הפרת ההסכם וקיבל בחלקה את התביעה של ב', הלקוח שלנו, לתשלום חוב שנשאר מפירוק השותפות.

מה כדאי ללמוד מפסק הדין לגבי ניהול עסקים משותפים?

(1) כאשר בעלי מניות/ שותפים מחליטים להיפרד, יש להקפיד על ניסוח מדוקדק ומפורט של הסכם ההיפרדות;

(2) בעת עריכה של הסכם השותפות, תיזהרו ותישמרו מקביעת פיצויים מוסכמים מוגזמים, שאינם פרופורציונליים ונועדו רק "להפחיד" איש את רעהו. אחד הצדדים בהחלט יכול לנסות את מזלו ולתבוע את הפיצויים המוסכמים, ותביעה שכזו יכולה להסתיים בפסיקת סכומים גבוהים ובלתי פרופורציונליים!

במקרה זה, הצלחנו לדחות את האיום המשמעותי על הלקוח שיוצג על ידינו, בדחייתה של התביעה נגדו, אבל אם הסכסוך מגיע לבית המשפט אי אפשר לחזות מה תהיה התוצאה ואחד הצדדים יכול להגיע למצב כלכלי קשה שאינו פרופורציונלי לסכומים של הפעילות בעסק.


לעיון בפסק הדין : ת.א. 20088-02-19לוי נ' שוחמי, ותביעה שכנגד

פסק דין - לוי נ שוחמי
.pdf
הורידו את PDF • 626KB

63 צפיות0 תגובות

留言


bottom of page