top of page

במיוחד בחברות ועסקים משפחתיים, כדאי להסדיר את היחסים ע"י הסכם כתוב

כמי שעוסקים בניהול משברים וסכסוכים בעסקים משפחתיים וכמי שמלווים עסקים משפחתיים בתהליכי מיזוג ומכירה, אנו שבים וממליצים להסדיר את היחסים בין בני המשפחה ובין החברה או העסק המשפחתי. חשוב להסדיר את זכויותיהם ואת חובותיהם של בני המשפחה, הגדרת תפקידם, כללים לניהול וקבלת החלטות, איך נפרדים במקרה של סכסוך ומה קורה כאשר המייסד/ים פורש/ים.


פסק דין של בית המשפט העליון, שניתן לאחרונה, מבהיר את חשיבות הסדרתם הפורמלית של היחסים בעסק המשפחתי.


עובדיה לוי ז"ל, הוריש מלון ואולם שמחות לאלמנתו והילדים. בהדרגה, מכרו הילדים והאלמנה את חלקם לשנים מהאחים, יצחק ומיכה לוי. כמו בהרבה משפחות "טובות", האחים ניהלו במשך שנים את העסקים וכמו בכל משפחה "טובה" יחסי האחים מעולם לא הוסדרו בהסכם או מערכת הסכמית.


לימים האחים יצחק ומיכה לוי נקלעו ל"מלחמת עולם", כזו שפרנסה עורכי דין ואת בתי המשפט, במשך שנים רבות.


בשל כך שלא נערך הסכם בין הצדדים, בית המשפט הוא זה שקבע את אופן ההיפרדות, בוודאי שעל אפו וחמתו של אחד הצדדים, אם לא של שניהם (לעיון במנגנון שנקבע ראה בסעיפים 20 - 25 לפסק הדין).


מפרשה זו עולה פעם נוספת וביתר שאת, המסקנה, כי גם ובמיוחד בחברות ועסקים משפחתיים, כדאי להסדיר את היחסים בין בני המשפחה ובמיוחד את אופן ההיפרדות במקרה של סכסוך. הסכם ימנע את התלות בקביעת אופן ההיפרדות או הפירוק, בגורם חיצוני כבית משפט או בורר, ולפחות עשוי לחסוך הליכים של שנים בבתי המשפט, ואת וההוצאות הרבות הכרוכות בכך לשני הצדדים.


לעיון בפסק הדין : ע״א 6069/21 מיכה לוי נ' יצחק לוי (פורסם בנבו)

פסק דין עליון מיכה לוי
.pdf
Download PDF • 386KB

65 צפיות0 תגובות

Kommentare


bottom of page