top of page
Asset 9אופקי.png

גישור ובוררות

עו"ד עופר פיק, שנמנה על הבוררים במוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין, משמש כבורר בסכסוכים עסקיים שונים בין חברות וגופים מסחריים שונים, בתחומי מומחיותו במשפט עסקי. כמו כן, עו"ד עופר פיק משמש כמגשר בסכסוכים עסקיים ומסייע לצדדים ליישב את הסכסוכים ביניהם בדרך של הסכמות והסדרים יצירתיים המותאמים לכל מקרה ונסיבותיו המיוחדות.

bottom of page