דיני מכרזים

המשרד מייצג את לקוחותיו המתקשרים עם משרדי ממשלה, עיריות ורשויות מקומיות, החל מייעוץ בשלב הכנת ההצעות להגשה במסגרת המכרז, עבור לשלב ניהול המכרז, ובעת הצורך, תקיפת החלטת הרשויות בבית המשפט לעניינים מנהליים.

עורכי דין